Teambuilding v prírode

Teambuilding je zážitkový tréningový model, počas ktorého sa na báze priateľstva, cielených aktivít, vzájomnej spolupráce a spätnej analýzy buduje funkčný, synergický, efektívne fungujúci tím. Zažite čaro  prírody Starého Klíža a vždy sa sem radi vrátite.

Teambuilding je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť vo firme, v pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky.

teambuilding na Starom Klíži