Sri Brahmam na Starom Klíži 8. 8. 2016

Starý Klíž je miesto, ktoré je otvorené mnohým návštevám a vyznačuje sa ich pestrosťou. Má multikultúrny charakter a kto je zavolaný a volaný, ten si cestu do tohoto miesta nájde. 

Svojou prítomnosťou malebnú dedinku poctil aj osvietený Sri V. V. Brahmam, ktorý svojou bezpodmienečnou láskou a pokojom povzniesol srdcia mnohých tých, ktorí na stretnutie prišli.

Zdôraznil podstatu Ticha a pokoja, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, a od ktorej sa mnohé odvíja. Treba si nájsť denne aspoň dvadsať minút hlbokého Ticha, do ktorého môžeme vstupovať, a božská sila srdca mnohé vylieči. V dobe, v ktorej žijeme, je to vítané (a priam nevyhnutné), aby sme vždy vedeli, kto sme, odkiaľ kráčame, ako a kam ideme ďalej a s kým. Denné spočinutie v sile Ticha môže byť teda nielen liečivým a povznášajúcim elementom.

Veríme, že sa všetkých Prítomných dotkla táto sila a bude ich sprevádzať i naďalej. Na Starom Klíži boli mnohí prvýkrát, a ich spätná väzba bola pre organizátorov naplňujúca. Aj ich rozžiarené úsmevy hovorili o tom, že súlad krásneho miesta a celého stretnutia priniesla radosť a nádej, a to je zároveň aj tým, čo si mohli všetci, ktorí sa o všetko starali, priať.