História a súčasnosť

Starý Klíž je nekomerčný projekt, založený na klubových pravidlách, takže pre naše služby nie sú záväzné žiadne všeobecné pravidlá komerčných ubytovacích a stravovacích zariadení.

Areál Starého Klíža je budovaný na zelenej lúke na ploche 1,3 hektára od roku 2003. Základná štruktúra areálu, 10 objektov, bolo kolaudovaných v roku 2010. Ubytovanie poskytujeme v murovaných domčekoch, z ktorých každý má štyri miestnosti na spanie, jednu kúpeľňu so sprchou a WC s bidetovou sprškou.

Celkový obostavaný priestor budov je 3267 m3, vykurovanie drevom je lokálne. Máme vybudovaný vodovod s kanalizáciou a čistiarňou odpadových vôd ako aj prípravou úžitkovej teplej vody solárnymi zariadeniami, požiarny vodovod a závlahový systém. V domčeku pri ceste sú vybudované verejné WC so sprchou a umývarkou. Celý areál je osvetlený, monitorovaný kamerami, zabezpečený zabezpečovacím zariadením. V areáli je tiež WiFi pripojenie na internet.

Počas celej výstavby sme tu nemali žiadnu krádež, ani úmyselné poškodenie majetku, a to aj napriek tomu, že celkom sedem brán do areálu nebolo nikdy uzamknutých, za čo vďačíme celkovej klíme a dobrým ľuďom v obci Klíž a Klížske Hradište.

V areáli sa nachádza kultúrne centrum s pódiom 40 m2 so zákulisím a kamennou vežou, amfiteáter pre cca 150 ľudí, k tomu prislúchajúce obslužné a kuchynské zariadenia, reštauračné zariadenie s kapacitou na sedenie pre 50 ľudí s dvoma kuchyňami, krčmovým barom, klavírom a tanečným parketom.

Do budúcna chceme na priľahlej lúke a časti lesa prevádzkovať malé hospodárstvo s chovom domácich a hospodárskych zvierat a technickým múzeom, hlavne pre účel osvety a zachovania tradícií dedinského života 18. až 20. storočia. V dolnej časti chceme dobudovať budovy pre technické zabezpečenie areálu, fitness, welness a parkovisko.

Pobyt u nás je viac než len kombináciou zážitkov estetických, kultúrnych, kulinárskych a osobných. Všetko, čo v sebe nesie potenciál rastu, potrebuje byť vyživované. Strom, ktorý je pevne zakorenený v zemi, siaha svojimi konármi k výšinám. Aj my máme vízie, ktoré si prajeme uskutočniť.

A ak máte nejakú dobrú radu, ktorou môžete prispieť k zdokonaleniu nášho snaženia, je vítaná, ako aj akákoľvek podpora či pomoc. Všetko má slúžiť na vytvorenie čarovnej atmosféry prostredia a podporu Génia loci.

Od roku 2010 vedieme v Starom Klíži aj kroniku, a budeme radi, keď nám do nej pri Vašej návšteve niečo pekné namaľujete a napíšete.

"Prítomnosť aj budúcnosť vidím krásnu a radostnú."

                                                                                   (richtár Gabriel Rehák)