Ľudová architektúra má blízky vzťah k pôvodnému prostrediu

Na Slovensku máme možnosť navštíviť niekoľko skanzenov, múzeí ľudovej architektúry domčekov zo 16. až 19. storočia, vsadených do nádhernej okolitej prírody.

Slovo skanzen pôvodne vo švédštine znamená hradby. Nazýval sa tak kopec u Stockoholmu, na ktorom bolo v roku 1891 otvorené prvé múzeum v prírode, založené Arthurom Hazeliem. To sa stalo vzorom pre mnohé ďalšie po celej Európe. Slovo skanzen sa potom začalo používať ako všeobecné označenie podobných múzeijných expozícií.

Skanzen s expozíciou ľudovej architektúry a bývania ponúka možnosť nahliadnuť - zoznámiť sa s vtedajším životom.

Ľudová architektúra na Slovensku má veľmi hlboké korene

Už naši predkovia vedeli vyrábať krásne ľudové výrobky, ktoré neskôr predávali na trhoch. Po večeroch vyrábali keramiku, bytové doplnky, ale i vyšívali kroje, čepce. Asi najviac čo si môžeme pamätať z ľudovej architektúry na Slovensku sú domy. 

Chalúpky v Starom Klíži sú vytvorené citlivou kombináciou štýlov a ľudových prvkov z rozmanitých kútov našej krajiny. Prvky ľudovej architektúry sa tu miešajú s fantáziou tvorcu a inšpirácia z rôznych zdrojov sa prejavuje aj v detailoch.

Keď sa rozhliadnete navôkol, máte pocit, akoby ste sa vrátili o niekoľko desaťročí späť. Ale predsa je tu čosi iné. A táto jedinečnosť dodáva celému areálu špecifickú čarovnú atmosféru a osobitosť.

"Charakter národa sa meria aj jeho kultúrnosťou, vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu. Nestačí hovoriť o kultúrnosti, o národnej kultúre, ak sa nemá prejaviť v živote, v hmotnom prostredí. Kultúra je neodmysliteľná od prostredia, v ktorom sa denne pohybujeme, v ktorom žijeme. Ak si sami budeme vážiť svoje hodnoty, svoje kultúrne dedičstvo, skôr si nás budú ctiť aj iní." 
                                                                                (Ing. arch. Igor Thurzo)