Firemné akcie, prezentácie, oslavy narodenín a iné spoločenské podujatia

Kultúra, zábava a slovenské ľudové umenie na Starom Klíži.