Ako môžete podporiť OZ Starý Klíž

  • Nevyhadzujte staré veci, takmer každá vec má pre nás hodnotu, ponúknite :)
  • Privítame každý dobrý nápad na zlepšenie 

AKO NÁŠ MÔŽETE PODPORIŤ VAŠIMI 2% Z DANÍ

Podporte rozvoj a ochranu našich ľudových tradícií a koreňov pre ich zachovanie ďalším generáciám.

Pokúsme sa spoločnými silami uchovať naše tradície a zvyky aj darovaním Občianskemu združeniu Starý Klíž Vašich 2% z daní. Ako prejav našej vďaky za Vašu pomoc dostanete od nás drobný darček vyrobený s láskou Starého Klíža.

Cieľom Občianskeho združenia Starý Klíž je rozvíjať naše ľudové tradície, učiť a vzdelávať naše deti umeleckými formami o našich koreňoch, robiť umelecké ľudové festivaly, podporovať ľudové umenie. A kto vie… Čo všetko život prinesie aj v ľuďoch a umelcoch ktorí sa s láskou pripoja k nám…

Postup krokov ak ste sa rozhodli nás podporiť. Jednotlivé kroky sa mierne líšia podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Údaje pre mzdovú učtáreň:

Občianske združenie Starý Klíž
Klížske Hradište č.214
958 45 Veľký Klíž
IČO: 42147255