Ľudové umenie a tradičná zábava na Slovensku

To, čo zažívame a ako to prežívame, odovzdávame aj našim potomkom. Naši predkovia si potvrdzovali svoju príslušnosť k spoločenstvu spôsobom reči, zvykmi, oblečením a architektúrou.

Stopy zanechávame tým, akí sme boli, kým sme boli schopní sa stať, a čo všetko sme tiež v láske vytvorili. 

Život vo svojej rozmanitosti a kráse ponúka priestor aj pre zábavu a radosť. A keď sme naplnení radosťou, ideme životom aj akosi ľahšie a šírime pozitívne emócie a myšlienky.

Ľudová zábava na Slovensku

Odrazu ožívajú obrazy a vystupujú ľudia. Náhle máte pocit, že ste vzhliadli dedka, ktorý s hrnčekom mlieka usadá pred chalúpku, švárneho muža, ktorý rúbe drevo, tu a tam počuť zacengať kosu, spievať ženy, a keď sa opäť obzriete, uvidíte džavotajúce deti behajúce po dvore či voziace sa na fúriku, spanilé dievča a mladého muža v objatí vzájomne si ískať vlasy, a v ďalšom momente sa už už chcete rozbehnúť za babičkou, ktorá práve napiekla buchty.

Potom urobíte ďalší krok a rozprestrie sa pred vami nový pohľad.

V amfiteátri sa striedajú vystúpenia operných árií dám v krásnych róbach a mužov v oblekoch, orientálne tanečnice nás prenášajú do sveta slnka a lákavých vôní, stará francúzska hudba a stredoveké hudobné nástroje nám sprítomňujú svet hradov a zámkov, a folklórne súbory sa tu taktiež točia vo víre tanca a všade počuť spev a hudbu.

Jednoducho - všetko je tu možné.