Občianske združenie Starý Klíž

Naším cieľom je podporovať zachovanie tradičných ľudových hodnôt, kultúry a remesiel, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, vytváranie podmienok pre uskutočňovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb obyvateľov Klížskej doliny, ale i ochranu životného prostredia, zdravý lokál patriotizmus a aktívnu účasť obyvateľov na veciach verejných.

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

Organizácia kultúrnych podujatí, workshopov, divadelných predstavení a koncertov v celom spektre umenia.

Rozvíjanie voľno-časových aktivít a talentu, zviditeľnenie atraktivity oblasti Klížskej doliny tak, aby bola lákadlom pre návštevníkov a vyvolávala pozitívne asociácie k historickým aj súčasným danostiam lokality.

Zriadenie informačnej a poradenskej kancelárie a prevádzkovanie internetovej stránky, spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, participácia na aktivitách občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Podporovateľov budeme o našich aktivitách, ako aj organizovaných kultúrnych akciách informovať, a budú mať na ne voľný vstup. Už počas výstavby sme tu organizovali vydarené akcie a máme z čoho čerpať, najmä povzbudivé sú pre nás priaznivé ohlasy všetkých zúčastnených.

Keď má niečo túžbu rásť a rozvíjať sa, potrebuje podporu. A tú vysielame aj k Vám, aby sme mohli ďalej kultivovať tento čarovný priestor, ktorý je tu pre Vás.