3.ročník majstrovských interpretačných kurzov v opernom speve

Príďte za operou je názov open air podujatia organizovaného občianskym združením Opera Slovakia, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom predstaviť nové umelecké tváre v netradičnom prostredí amfiteátra osady Starý Klíž v obci Veľký Klíž (okres Partizánske). Rozvíjajúca sa tradícia pokračuje a v tomto roku k nim pribudnú ďalší traja. Organizátorom je občianske združenie Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Týmto podujatím chce Opera Slovakia nielen priblížiť operné umenie, ale zároveň aj predstaviť mladé vychádzajúce operné talenty a slovenskú opernú kultúru súčasnosti širšej verejnosti na netradičnom mieste. Koncert je zároveň aj spoločenskou udalosťou spojenou s miestnou gastronómiou.